עדשות מגע עם צילינדר (טוריות / אסטיגמטיזם)  

עדשות עם צילינדר הן פתרון לאסטיגמציה, ליקוי ראייה שנגרם בגלל קימור קרנית שונה בכל עין. במצב זה, המוקד המתקבל מורכב משתי נקודות שונות הממוקמות במיקומים שונים בעין. תוצאה: עיוות קרני האור המגיעות אל העין וראייה מטושטשת. מטרת הצילינדר בעדשה היא לתקן את ליקוי הראייה הספציפי הזה. כיום מייצרים עדשות עם צילינדר ברמה מאוד גבוהה, מחומרים איכותיים וכתוצאה מכך נשמרת הלחות בעיניים לאורך זמן. 

אצל כמחצית ממרכיבי המשקפיים מופיעה גם אסטיגמציה, ואם פעם כמות עדשות המגע עם הצילינדר הייתה מזערית, ורוב עדשות המגע למטרה זו היו קשות, היום ניתן להשיג בשוק עדשות המגע עדשות רכות עם דרגות שונות של צילינדר, יומיות או חודשיות. 

כיצד פועלות עדשות מגע בעלות צילינדר? יש להן גליל שמנטרל את האליפטיות של קרנית העין, מה שגורם לכך שעוצמת המיקוד האנכי והאופקי שונות. במקרים אלה לעדשה יש גם מספר חיובי או שלילי, בהתאם ללקות הראייה הקיימת (רוחק ראייה או קוצר ראייה). כמו כן, קיים גם מספר שמעיד על עוצמת הצילינדר.

Whatsapp